• Bunarfest 13, Thirrje për vullnetarë

    Të gjithë të interesuarit për të punuar si vullnetarë të festivalit BUNARFEST, mund të aplikojnë nga kjo formë e aplikimit. Vullnetarët duhet të jenë të moshës mbi 16 vjeç dhe pas procesit të selektimit do të kontaktohen nëpërmjet e-mailit apo telefonit. Afati i fundit për aplikim është data 17 maj.