Për shkak të numrit të madh të aplikuesëve, aplikacioni është mbyllur.
Ju falenderojmë për mirëkuptim.

 

Due to the large number of applicants, the application is closed.
Thank you for your understanding.